Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
3. decembra 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 16. 11. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka, a.s. oznámil BCPB, že dňa 18.12.2020 o 10.00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v sídle spoločnosti (Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava). Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 10.12.2020.

Program MVZ:
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami VÚB, a.s. na kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA