Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
3. decembra 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 2. 11. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Tatra banka, a.s.
Názov emisie: Senior dlhopis TB Float1 2027
ISIN: SK4000018057
Druh: dlhopis (skratka CP: 2TAT061E)
Objem emisie: 100 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: pohyblivý 6M EURIBOR + 1,50 % p.a. (Act/360); od 26.10.2020 do 26.4.2021 je 1,002 % p.a.
Dátum splatnosti emisie: 26.10.2027
Dátum prijatia: 29.10.2020
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 3.11.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA