Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
3. decembra 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 2. 11. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Tatra banka, a.s.
Názov emisie: Senior dlhopis TB Fix1 2027
ISIN: SK4000018040
Druh: dlhopis (skratka CP: 2TAT060E)
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 4 000 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,50 % p.a. (Act/Act AFB)
Dátum splatnosti emisie: 26.10.2027
Dátum prijatia: 29.10.2020
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 3.11.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA