10:32 Dlh. JTEF VI 2025 74,00€ -1,31%  10:32 SG 4,00/2022 100,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. júla 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 6. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy SLSP FIX4 2023
ISIN: SK4000017372
Druh: dlhopis (skratka CP: 2SPO201E)
Objem emisie: 5 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,70 % p.a. (Act/Act ISDA)
Dátum splatnosti emisie: 30.6.2023
Dátum prijatia: 15.6.2020
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1.7.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA