10:32 Dlh. JTEF VI 2025 74,00€ -1,31%  10:32 SG 4,00/2022 100,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. júla 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 17. 6. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie na trhu kótovaných cenných papierov:
S účinnosťou od 18.6.2020 sa začne obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu BCPB s emisiou štátnych dlhopisov č. 240/A, ISIN: SK4000017398, emitenta MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Emitent: MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Názov emisie: Štátny dlhopis 240
ISIN: SK4000017398
Druh: dlhopis štátny (skratka CP: 2MFR240E)
Objem emisie: 2 000 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 666 000 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 1,- EUR
Úrokový výnos: 0,000 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho emisným kurzom), (actual/actual ICMA)
Dátum splatnosti emisie: 17.6.2024
Dátum kótovania a začatia obchodovania na BCPB: 18.6.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA