Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 15. 5. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: Kryté dlhopisy SLSP 2027 I
ISIN: SK4000017190
Druh: dlhopis (skratka CP: 2SPO199E)
Objem emisie: 500 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,125 % p.a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 15.11.2027
Dátum prijatia: 15.5.2020
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 18.5.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA