Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 5. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie na trhu kótovaných cenných papierov:
S účinnosťou od 15.5.2020 sa začne obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu BCPB s emisiou štátnych dlhopisov č. 238, časť vydaná prostredníctvom syndikátu, ISIN: SK4000017158, emitenta MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Emitent: MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Názov emisie: Štátny dlhopis 238
ISIN: SK4000017158
Druh: dlhopis štátny (skratka CP: 2MFR238E)
Objem emisie: 3 000 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 2 000 000 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 1,- EUR
Úrokový výnos: pevný 0,250 % p.a. (actual/actual)
Dátum splatnosti emisie: 14.5.2025
Dátum kótovania a začatia obchodovania na BCPB: 15.5.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA