11:52 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€  11:03 D. Eurovea byty 2024 83,99€ 0,01%  11:03 D. Eurovea byty 2024 83,98€  10:33 EMG 4,90/2024 100,00€ -0,25%  10:33 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€  10:33 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€  10:33 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€  10:33 Zentiva 2 90,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
20. januára 2021
Detail oznamu
NOVINKA zo dňa 01.04.2020
Zmena pásma likvidity pre akcie od 1.4.2020

Od 3.1.2018 BCPB uplatňuje v súlade s MiFID II (nariadenie komisie č. 2017/588 - RTS11) nový režim veľkosti tikov, ako funkciu pásma likvidity nástroja a cenového rozpätia v tomto pásme likvidity, ktorý zodpovedá cene objednávky.
BCPB preto zverejňuje tabuľku pásma likvidity akcií obchodovaných na BCPB, pre ktoré ESMA vypočítala  priemerný denný počet transakcií. 
Každý rok, najneskôr na konci marca (počnúc rokom 2019), ESMA zverejní nové pásma likvidity pre akcie, ktoré budú v obchodnom systéme burzy implementované od začiatku apríla.

Pásma likvidity pre akcie sa budú  uplatňovať  od 1. Apríla 2020 do 31.3.2021.    
   
    
ISINPásmo likvidityADNT Hodnotu ADNT vypočítala
CS000846835110.00409ESMA
CS000900515210.00409ESMA
SK111000461310.00409ESMA
SK111001551010.00409ESMA
SK112000400910.00409ESMA
CS000505995510.00817ESMA
CS000900355310.01633ESMA
SK112000507110.02041ESMA
SK112000510510.02041ESMA
CS000900775210.03266ESMA
SK112000803410.06123ESMA
SK112000443910.11429ESMA
SK111000440710.14694ESMA
CS000900675410.20817ESMA
SK112000533710.21225ESMA
SK111000145210.22041ESMA
SK111000150210.25715ESMA
SK112000532910.27756ESMA
CS000901345310.39184ESMA
SK112000583210.55919ESMA
SK111000143712.06939ESMA
SK112001028713.71837ESMA
Vysvetlivky k tabuľke : ADNT : Priemerný denný počet transakcií Pásmo likvidity :
Pásmo likvidityInterval transakcií
10 ≤ priemerný denný počet transakcií < 10
210 ≤ priemerný denný počet transakcií < 80
380 ≤ priemerný denný počet transakcií < 600
4600 ≤ priemerný denný počet transakcií < 2 000
52 000 ≤ priemerný denný počet transakcií < 9 000
69 000 ≤ priemerný denný počet transakcií
Viac informácií
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA