Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 27. 3. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že riadne valné zhromaždenie (RVZ), ktoré sa malo konať dňa 30. marca 2020 o 10.00 hodine v hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava, sa ruší na základe rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID- 19.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA