Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 27. 3. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2019, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 134 876 000,- EUR.
Emitent tiež burze poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2019, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 135 078 000,- EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA