10:32 Dlh. JTEF VI 2025 74,00€ -1,31%  10:32 SG 4,00/2022 100,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
10. júla 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 25. 3. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka, a.s. oznámil BCPB, že riadne valné zhromaždenie (RVZ), ktoré sa malo konať dňa 30. marca 2020 o 14.00 hodine v v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, sa bude konať v náhradnom termíne dňa 24. apríla 2020 o 14.00 hodine, v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na nariadené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020, ktorým bolo zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy počas obdobia od 24. marca 2020 až do odvolania.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA