Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. februára 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 2. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Úprava opravných koeficientov indexu SAX:
Nová báza indexu SAX, ktorá bola výsledkom pravidelnej revízie konanej dňa 13. januára 2020 vstupuje do platnosti dňa 6.2.2020. Opravné koeficienty budú nastavené na rovnakú hodnotu 0,081783.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA