Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. februára 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 2. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy SLSP ZERO1 2024
ISIN: SK4000016762
Druh: dlhopis (skratka CP: 2SPO196E)
Objem emisie: 17 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a ich emisným kurzom)
Dátum splatnosti emisie: 5.2.2024
Dátum prijatia: 4.2.2020
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 6.2.2020
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA