Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. januára 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 23. 12. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Ukončenie obchodovania:
S účinnosťou od 27.12.2019 bude ukončené obchodovanie s emisiami akcií ISIN: CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949 emitenta SLOVNAFT, a.s., IČO: 31 322 832, na kótovanom hlavnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA