Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
31. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 10. 10. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. oznámil BCPB výsledok mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), ktoré sa konalo dňa 10.10.2019.

MVZ:
- schválilo rozhodnutie o prevode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom. Spoločnosť MOL Nyrt. vyplatí po prevode akcií minoritným akcionárom za každú akciu 85 eur.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA