Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
31. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Názov emisie: Dlhopisy HBR 2025 II
ISIN: SK4000015814
Druh: dlhopis (skratka CP: 2HRV002E)
Objem emisie: 20 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 3,25 % p. a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 30.9.2025
Dátum prijatia: 26.9.2019
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1.10.2019
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA