Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
31. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa SAS k 30.6.2019 podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 20 648 957,- EUR.
Emitent ďalej poskytol neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2019, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 6 800 000,- EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA