Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
31. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a.s.
Názov emisie: JTEF VIII 2022
ISIN: SK4000016028
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEF001E)
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 4 900 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom)
Dátum splatnosti emisie: 30.9.2022
Dátum prijatia: 26.9.2019
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1.10.2019
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA