15:29 Dlh. JTEF VII 2025 74,69€ 0,01%  15:18 Tatry Mount. Resorts 31,20€  15:15 D JTFG IX 4,00/2023 102,00€  15:09 D AQUILA RAF 4,25/22 100,00€  15:06 Tatry Mount. Resorts 31,20€ 0,65%  14:28 EPH 3,50/2020 100,50€  14:18 EMG 4,90/2024 101,00€ -1,93%  13:02 Všeobecná úver.banka 165,00€ 3,13%  12:48 Tatry Mount. Resorts 31,00€ -0,64%  12:42 Tatry Mount. Resorts 31,20€  12:35 Tatry Mount. Resorts 31,20€ -2,50%  12:35 Tatry Mount. Resorts 32,00€ 2,56%  12:04 D AQUILA RAF 4,25/22 100,00€  11:40 Všeobecná úver.banka 160,00€  10:35 Dlhopis JTREF 2025 74,99€ -0,01%  10:35 JOJ Media House 2021 90,65€ -1,00%  10:35 Tatry Mount. Resorts 31,20€ 0,65%  10:34 Slovnaft 85,00€  10:34 Slovnaft 85,00€ -15,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
17. septembra 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. oznámil BCPB, že dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v sídle spoločnosti Vlčie hrdlo, Bratislava 824 12, v kongresovej sále. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 7.10.2019.

Program MVZ:
- schválenie rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom.
Dokumenty a informácie o konaní MVZ budú od 9.9.2019 zverejnené na internetovej stránke spoločnosti https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/valne-zhromazdenie-2019/.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA