Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. februára 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. oznámil BCPB, že dňa 10.10.2019 o 11.00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v sídle spoločnosti Vlčie hrdlo, Bratislava 824 12, v kongresovej sále. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 7.10.2019.

Program MVZ:
- schválenie rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom.
Dokumenty a informácie o konaní MVZ budú od 9.9.2019 zverejnené na internetovej stránke spoločnosti https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/valne-zhromazdenie-2019/.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA