Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. februára 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 2. 9. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Obnovenie obchodovania:
BCPB, a.s., po dodatočnom splnení ročnej informačnej povinnosti emitenta k 31.12.2018, obnovila s účinnosťou od 3.9.2019 obchodovanie s nasledovnou emisiou dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
ISIN: SK4120010927 – emitent Arca Capital Slovakia, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA