Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. júla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 10. 7. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Ukončenie obchodovania:
S účinnosťou od 10.7.2019 bolo ukončené obchodovanie s emisiami akcií ISIN: SK1110001270, SK1110013671, SK1110014927 a SK1110015676 emitenta Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA