Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. júla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 1. 7. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Tatra banka, a.s.
Názov emisie: Kryté dlhopisy TB 01 2026
ISIN: SK4000015525
Druh: dlhopis (skratka CP: 2TAT058E)
Objem emisie: 250 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,125 % p.a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 1.7.2026
Dátum prijatia: 26.6.2019
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 2.7.2019
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA