Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. mája 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 3. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy SLSP ZERO1 2025
ISIN: SK4120015017
Druh: dlhopis (skratka CP: 2SPO192E)
Objem emisie: 5 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 50 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a ich emisným kurzom)
Dátum splatnosti emisie: 4.3.2025
Dátum prijatia: 28.2.2019
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 5.3.2019
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA