Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. mája 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 1. 3. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2018 (hospodársky rok od 1.11.2017 do 31.10.2018), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 7 573 000,- EUR.
Emitent ďalej poskytol konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2018, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 3 144 000,- EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA