Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. apríla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 1. 2. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Povinná ponuka na prevzatie:
Emisia: VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.
ISIN: CS0005052356 (VP0005052356, skratka VP: 1VDM01AE)
Navrhovateľ: VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
Zverejnenie ponuky: 1.2.2019, Hospodárske noviny
Lehota platnosti: 30 kalendárnych dní
Cena ponuky: 21,08 EUR za jednu akciu
Spôsob prijatia ponuky: Ponuku na prevod akcií je možné prijať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Dôvod vyhlásenia ponuky: Rozhodnutie BCPB o vylúčení akcií emitenta z obchodovania na regulovanom voľnom trhu BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA