Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
19. júna 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 24. 1. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
V súvislosti s výplatou výnosov:
- štátnych dlhopisov emisie č. 225, ISIN: SK4120009044, dňa 28.2.2019, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 28.2.2019.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA