Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
19. júna 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 20. 12. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie na trhu kótovaných cenných papierov:
Na základe splnenia podmienok kótovania bude emisia podriadených dlhopisov ISIN: SK4120014572 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. obchodovaná s účinnosťou od 21.12.2018 na kótovanom paralelnom trhu BCPB.

Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: T2 Dlhopisy SLSP 2028 II
ISIN: SK4120014572
Druh: dlhopis podriadený (skratka CP: 2SPO190E)
Objem emisie: 3 300 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: pohyblivý 6M EURIBOR + 2,00 % p.a. (Act/360); od 20.9.2018 do 20.3.2019 je 1,732 % p.a.
Dátum splatnosti emisie: 20.9.2028
Dátum kótovania a začatia obchodovania na BCPB: 21.12.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA