Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. mája 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 30. 11. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: T2 Dlhopisy SLSP 2028 III
ISIN: SK4120014770
Druh: dlhopis podriadený (skratka CP: 2SPO187E)
Objem emisie: 10 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 9 100 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 2,45 % p.a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 30.11.2028
Dátum prijatia: 29.11.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 3.12.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA