15:29 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  15:28 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  15:27 SG 4,00/2022 101,00€  15:21 EPH 3,50/2020 100,00€  15:13 HB REAVIS 2020 101,00€ 0,50%  14:55 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  14:43 SG 4,00/2022 101,00€  14:42 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  14:23 JOJ Media House 2021 91,38€ 0,00%  14:15 JOJ Media House 2021 91,38€ 0,01%  14:08 ESIN Fin. 5,00/2021 101,50€  14:05 Dlhopis JTREF 2025 77,49€  13:58 Tatry Mount. Resorts 29,00€  13:58 Tatry Mount. Resorts 29,00€ -0,68%  13:53 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  13:49 SG 4,00/2022 101,00€  13:23 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  13:21 Dlhopis JTREF 2025 77,49€ 0,12%  13:13 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  13:08 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  12:57 ESIN Fin. 5,00/2021 101,50€ -0,49%  12:49 Dlhopis JTREF 2025 77,40€  12:47 Všeobecná úver.banka 167,00€  12:38 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  12:21 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:45 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:39 Dlhopis JTREF 2025 77,40€ 0,13%  11:22 Dlhopis JTREF 2025 77,30€  11:22 Dlhopis JTREF 2025 77,30€ -0,13%  11:22 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:16 Slovnaft 105,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:15 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€  11:13 ESIN Fin. 5,00/2021 102,00€ 0,99%  11:12 Tatry Mount. Resorts 29,20€  11:06 SG 4,00/2022 101,00€  11:04 Tatry Mount. Resorts 29,20€  11:03 EUROVEA 4,5/2022 103,00€ 0,49%  11:03 SG 4,00/2022 101,00€  11:03 SG 4,00/2022 101,00€ -0,88%  11:00 GARFIN HOLDING 02 1,00€ -0,99%  10:31 Dlhopis JTREF 2025 77,40€ 0,13%  10:31 Zentiva 2 270,00€  10:31 Plastika 0,01€ -98,04%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
24. apríla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 7. 11. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena počtu cenných papierov v emisii:
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014598 emitenta Tatry mountain resorts, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 70 000.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA