Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. apríla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 31. 10. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: JTRE Financing, s.r.o.
Názov emisie: Dlhopis JTREF 2025
ISIN: SK4120014416
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JTC001E)
Objem emisie: 60 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 51 930 000,- EUR)
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a., (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom)
Dátum splatnosti emisie: 31.10.2025
Dátum prijatia: 19.10.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 2.11.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA