Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. apríla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 29. 10. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Nova Real Estate Finance, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy NREF 2028 I
ISIN: SK4120013921
Druh: dlhopis (skratka CP: 2NRE005E)
Objem emisie: 15 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 1,00 EUR
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom)
Dátum splatnosti emisie: 3.4.2028
Dátum prijatia: 26.4.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 31.10.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA