Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. apríla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 26. 10. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena výšky úrokového výnosu:
Tatra banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010349, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 28.10.2018 do 28.4.2019.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA