Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 23. 10. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe oznámenia Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP):
Menovitá hodnota akcií emitenta Inžinierske stavby, a.s. bola znížená z 33,193919 EUR na 33,00 EUR v CDCP.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušné údaje v emisii akcií ISIN: CS0005060359 uvedeného emitenta s účinnosťou od 24.10.2018 v mnohostrannom obchodnom systéme.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA