Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. januára 2020
Detail oznamu
NOVINKA zo dňa 22.02.2018
Koniec výpočtu výnosovej krivky a indik. cien dlhopisov

Predstavenstvo BCPB na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 rozhodlo o nasledovnej skutočnosti: 
 - ukončilo výpočet výnosovej krivky a indikatívnych cien dlhopisov obchodovaných na BCPB s účinnosťou od 1.6.2018. 
   
Ing. Peter Kubrický
generálny riaditeľ
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA