Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. septembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 12. 3. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie na trhu kótovaných cenných papierov:
Na základe splnenia podmienok kótovania bude emisia akcií ISIN: SK1110019850 emitenta OTP Banka Slovensko, a.s. obchodovaná s účinnosťou od 13.3.2018 na kótovanom paralelnom trhu BCPB.

Emitent: OTP Banka Slovensko, a.s.
Názov emisie: OTP Banka Slovensko5
ISIN: SK1110019850
Druh: akcia kmeňová (skratka CP: 1OTP009E)
Objem emisie: 23 041 402,- EUR
Menovitá hodnota: 1,00 EUR
Dátum kótovania a začatia obchodovania na BCPB: 13.3.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA