11:30 Dlhopis JTREF 2025 76,90€ 0,79%  11:27 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:19 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  11:19 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:17 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  11:15 D.TMR III 4,40%/2024 100,50€  11:15 D.TMR III 4,40%/2024 100,50€  11:15 D.TMR III 4,40%/2024 100,50€ -0,50%  11:15 D JTREF 4,50/2023 101,74€  11:13 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  11:12 D.TMR III 4,40%/2024 101,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€  11:08 Biotika 30,00€  11:08 Biotika 30,00€ -2,60%  11:06 JOJ Media House 2021 87,00€  11:06 EUROVEA 4,5/2022 101,00€  11:06 EMG 5,25/2022 104,00€  11:05 JOJ Media House 2021 87,00€  11:04 Všeobecná úver.banka 175,00€  11:04 Všeobecná úver.banka 175,00€  11:02 EUROVEA 4,5/2022 101,00€  11:02 SG 4,00/2022 102,50€  10:32 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  10:32 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  10:32 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  10:32 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€  10:32 Dlhopisy JTEF V 2024 74,14€ 0,01%  10:32 D.TMR III 4,40%/2024 101,00€ 0,50%  10:32 D JTEF II 5,25/2025 104,00€  10:31 JOJ Media House 2021 87,00€  10:31 Tatry Mount. Resorts 28,80€  10:31 Dolkam Šuja 183,00€ 1,10%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. decembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 3. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že dňa 5.4.2018 o 10,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava.
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 2.4.2018.

Program RVZ:
- správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017,
- výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2017,
- správa dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2017,
- správa audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017,
- schválenie Výročnej správy za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2017,
- správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017,
- informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2018,
- zmena stanov,
- voľba členov dozornej rady,
- informácia o zvýšení základného imania v roku 2017,
- poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA