Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. septembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 27. 2. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámil BCPB, že dňa 27.3.2018 o 13.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti.

Program RVZ:
- správa o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- schválenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017,
- schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017,
- schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017,
- schválenie audítora na rok 2018.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA