Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
20. októbra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 8. 2. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Nova Real Estate Finance, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy NREF 2023 I
ISIN: SK4120013731
Druh: dlhopis (skratka CP: 2NRE004E)
Objem emisie: 10 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 1,00 EUR
Úrokový výnos: pevný 5,00 % p.a. (30E/360)
Dátum splatnosti emisie: 31.1.2023
Dátum prijatia: 5.2.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 9.2.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA