Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
20. októbra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 2. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Ukončenie obchodovania:
S účinnosťou od 6.2.2018 bude ukončené obchodovanie s emisiami akcií ISIN: SK1120005485, SK1120006954 a SK1120006962 emitenta Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA