Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
20. októbra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 2. 2. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Across Funding, a. s.
Názov emisie: Across Funding 3
ISIN: SK4120013129
Druh: dlhopis (skratka CP: 2ACF003E)
Objem emisie: 15 000 000,- EUR ( z toho je zatiaľ vydaných 3 515 200,- EUR)
Menovitá hodnota: 100,- EUR
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov)
Dátum splatnosti emisie: 7.8.2019
Dátum prijatia: 25.1.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 5.2.2018
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA