Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 7. 12. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 7.12.2017 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:
- dlhopisy emitenta SAZKA Group Financing a.s., IČO: 51 142 317, ISIN: SK4120013475, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 200 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000,- EUR, v predpokladanom počte 200 000 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Deň nadobudnutia účinnosti začiatku obchodovania emisie dlhopisov BCPB oznámi.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA