Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 15. 11. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe oznámenia Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP):
CDCP oznámil premenu menovitých hodnôt vykonanú v súlade so zákonom o eure k 14.11.2017 (emisia akcií ISIN: CS0009011259 emitenta Sereďský mäsový priemysel, a.s. bola zmenená z 1 000,- SKK na 33,193919 EUR).
Zároveň bola menovitá hodnota akcií emitenta Sereďský mäsový priemysel, a.s. znížená z 33,193919 EUR na 1,00 EUR v CDCP (aktuálna výška základného imania po znížení je 113 289,- EUR).
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušný údaj v emisii akcií ISIN: CS0009011259 uvedeného emitenta s účinnosťou od 16.11.2017 na regulovanom voľnom trhu.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA