Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 7. 11. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: HB REAVIS Finance SK III s.r.o.
Názov emisie: HBR 2023 I
ISIN: SK4120013384
Druh: dlhopis (skratka CP: 2HBE004E)
Objem emisie: 43 000 000,- EUR ( z toho bolo vydaných 31 000 000,-EUR)
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 3,25 % p. a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 7.11.2023
Dátum prijatia: 26.10.2017
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 8.11.2017
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA