Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. júla 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 25. 8. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe informácie emitenta:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB, že dňa 7.3.2017 nadobudla spoločnosť EP Industries, a.s. 24 009 900 ks akcií emitenta ISIN: SK1120011897, ktoré tvoria podiel na základnom imaní a hlasovacích právach emitenta vo výške 88,834%. Celkový podiel akcionára (na základnom imaní) a/na hlasovacích právach u emitenta predstavuje 89,81%. Nakoľko sa na celú emisiu akcií ISIN: SK1120011897 vo vlastníctve spoločnosti EP Industries, a.s. vzťahuje platná akcionárska zmluva, na základe ktorej nie je možné s akciami po určitú dobu obchodovať v zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 249/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (zákon o burze), emitent nepodá žiadosť podľa § 37d ods. 2 zákona o burze o prijatie emisie akcií ISIN: SK1120011897 na trh kótovaných cenných papierov BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA