Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. júla 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 21. 8. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Obnovenie obchodovania:
BCPB, a.s., po dodatočnom splnení ročnej informačnej povinnosti emitenta k 31.12.2016, obnovila s účinnosťou od 22.8.2017 obchodovanie s nasledovnou emisiou akcií na regulovanom voľnom trhu:
ISIN: CS0009022157 – emitent ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA