Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. júla 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 18. 8. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena výšky úrokového výnosu:
Tatra banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,229 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 19.8.2017 do 19.2.2018.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA