Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 17. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Na základe oznámenia Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP):
Menovitá hodnota akcií emitenta AKTIV PARK a.s. bola znížená z 33,193919 EUR na 25,00 EUR v CDCP. Zároveň bol znížený počet akcií v emisii z 82 508 na 75 063 akcií.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušné údaje v emisii akcií ISIN: CS0009023551 uvedeného emitenta s účinnosťou od 18.7.2017 v mnohostrannom obchodnom systéme.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA