Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 6. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Obnovenie obchodovania:
Počet družstevných podielnických listov emitenta AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., IČO: 00 195 669, bol znížený zo 125 405 kusov na 92 248 kusov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušný údaj v emisii a obnovila obchodovanie s emisiou družstevných podielnických listov ISIN: SK8110000574 s účinnosťou od 7.7.2017 na MTF trhu BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA