13:25 Majetkový hold. P.p4 66,19€  13:08 SG 4,00/2022 100,00€  13:06 SG 4,00/2022 100,00€  12:45 SG 4,00/2022 100,00€  11:18 HZL SPO 78 102,23€ -0,21%  11:16 SG 4,00/2022 100,00€  11:09 Majetkový hold. P.p4 66,19€  11:07 Slovnaft 72,00€ -4,00%  11:07 Slovnaft 75,00€ -5,06%  10:33 SG 4,00/2022 100,00€  10:33 SG 4,00/2022 100,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
17. januára 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 6. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Obnovenie obchodovania:
Počet družstevných podielnických listov emitenta AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., IČO: 00 195 669, bol znížený zo 125 405 kusov na 92 248 kusov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušný údaj v emisii a obnovila obchodovanie s emisiou družstevných podielnických listov ISIN: SK8110000574 s účinnosťou od 7.7.2017 na MTF trhu BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA