Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Pozastavenie obchodovania:
Na základe oznámenia Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. o nastavení emisie do technologického stavu z dôvodu zníženia počtu cenných papierov v emisii, BCPB pozastavila obchodovanie s emisiou družstevných podielnických listov ISIN: SK8110000574 emitenta AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., so sídlom Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej, IČO: 00 195 669, s okamžitou účinnosťou od 4.7.2017 na MTF trhu BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA