Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 3. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Povinná ponuka na prevzatie:
Emisia: POLIANKY Business Center a.s.
ISIN: CS0009000559 (VP0009000559, skratka VP: 1PVP099E)
Navrhovateľ: POLIANKY Business Center a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava
Zverejnenie ponuky: 3.7.2017, Hospodárske noviny
Lehota platnosti: 30 kalendárnych dní
Cena ponuky: 44,01 EUR za jednu akciu
Spôsob prijatia ponuky: Ponuku na prevod akcií je možné prijať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Dôvod vyhlásenia ponuky: Rozhodnutie valného zhromaždenia emitenta o ukončení obchodovania s akciami na BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA